Meer details vinden jullie in onze Nieuwsbrief. 

De leden die hebben ingeschreven krijgen nog een mail met de juiste opstapplaats en het vertrekuur.

Andere activiteiten