Update 20/03/2019
                      maa 25 mrt, 29 apr,   27 mei en 24 jun                       Opgepast 7€  don 21   mrt, 18 apr, 16 mei en 20 juni                      don 4 apr, 2 mei en   6 jun                       woen 3 vrij, 5 apr,   vrij 26 apr en 19 juni              elke dins.                      don 28 mrt, 25 apr,   23 mei en 27 juni
 Vergadering SOFO 6 juni om 15u
? ?
Komende activiteiten
Laatste albums / verslagen
  Wil je lid worden?  Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com.
Bowling 21 feb 2019
Banket 17 mrt 2019
Wandelen Beigem 24 jan 2019
Nieuwjaarsfeest 29 jan 2019 Nu met nieuwe foto’s N. Vinck
BOT ‘La Belle Hélène’ 22 dec 2018
Woord van de voorzitter Woord van de voorzitter Welkom wie zijn wij … Welkom wie zijn wij …
Komende activiteiten
Welkom
Seniorenclub KBC Brussel, één van de zeven Kringen van Gepensioneerden KBC*, werd opgericht in 1962. De Kringen hebben tot doel de contacten tussen oud-KBC-ers en hun partners levendig te houden. De aandacht behouden voor de zieke leden, alsook voor de weduwen/weduwenaars. De kringen staan ook open voor medewerkers die in een overgangsregeling naar pensioen zijn. Deze site biedt iedereen de mogelijkheid om op de hoogte te zijn van wat er leeft in onze vereniging. De diverse rubrieken geven een goed overzicht van wat je als lid moet weten en wat je kan verwachten aan activiteiten. De hobbyclubs (sport,cultuur en beleggen) zorgen voor regelmatige samenkomsten om je hobby te kunnen beoefenen. Wij vervullen op deze manier niet alleen een socio-culturele opdracht maar wij dragen ook op sociaal vlak ons steentje bij door middel van onze werkgroep "ouderen- en ziekenbezoek". Zowel langdurige zieken als 80- plussers, die niet meer kunnen deelnemen aan onze activiteiten worden via die weg jaarlijks bezocht. Verslagen en foto’s (je herkent ongetwijfeld heel wat bekenden) van de voorbije activiteiten geven je een duidelijk beeld van wat er te beleven is. Nog geen lid? Inschrijven kan je via het aansluitingsformulier als PDF formaat of Word document dat je gewoon mag doormailen naar seniorenkbcbrussel@gmail.com We hopen dat je regelmatig deze website doorbladert en graag heten we je welkom op één van onze komende activiteiten.+ Klik hier om kennis te maken met onze collega’s van de andere KBC-regio’s
Komende activiteiten
Beste vrienden, Het nieuwe jaar en de werking van onze Seniorenclub KBC Brussel is duidelijk van start gegaan. Op de Algemene Vergadering van 29 januari kreeg je een overzicht wat het voorbije jaar 2018 betekende, maar vooral ook wat de plannen zijn in 2019. Heel wat staat op het programma, zowel aan club- als aan hobbyclubactiviteiten. Je leest er alles over op onze website en/of in de komende zendingen. Er is evenwel ook heel wat gewijzigd omtrent de samenstelling van jouw bestuur. Ik vermeld dit even voor wie er niet bij was. Hierna de diverse wijzigingen en aanpassingen. Twee leden, Hubert Walravens en René Bauwens, hebben hun mandaat neergelegd en wij respecteren hun beider motivering en beslissing. Beide collega’s hebben de voorbije jaren een belangrijke bijdrage geleverd in de groei en ontwikkeling van onze seniorenclub. Paul Saye beëindigt met de algemene vergadering van de werkgroep Ouderen & Zieken zijn functie als coördinator van deze werkgroep. Gedurende heel wat jaren heeft hij zich ingezet voor de solidariteit van onze leden die het minder gemakkelijk hebben en voor hen die door de leeftijd minder actief kunnen deelnemen aan onze werking. Hij blijft evenwel actief als ziekenbezoeker. Vanuit de werkgroep O & Z worden ook verjaardagwensen gezonden aan een groep oudere leden. Dit jaar wordt dit verder gezet, zij het met een vermindering van de groep die een kaart ontvangen. Wie ontvangt in de toekomst een verjaardagskaart? De leden en partners die 80 en 85 jaar of meer worden. Een bijzondere dank aan deze drie collega’s Hubert, René en Paul. Het bestuur is evenwel aangevuld met twee nieuwe bestuursleden, nl. Chris François en Nicole Teughels. Chris neemt de taak van Paul over en Nicole Teughels vervangt René als verantwoordelijke voor de hobbyclub Fietsen. Wij wensen beiden veel succes in deze functies. Op de algemene vergadering werd ook het mandaat (voor drie jaar) verlengd van Adrien Lamair, Dominique Van Eycken, Bert Demunter en van mezelf. Onze bestuursploeg telt hierdoor 13 leden met een pariteit die vele organisaties en instellingen ons mogen benijden: 7 mannen en  6 vrouwen. En hoe evolueert ons ledenaantal? In 2018 sloten 75 collega’s (72 Eigen leden en 3 Toegetreden leden) zich aan. Door het overlijden van 26 leden, alsook door diverse mutaties, bleef de netto-groei beperkt tot 28. Aan hen hartelijk welkom. En onze financiële toestand? Dit jaar noteerden we een overschot en stegen onze reserves aldus tot een niveau gelijk aan één jaar inkomsten. We bewaken deze evolutie. Ter informatie: wie aan alle clubactiviteiten zou deelgenomen hebben in 2018 ontving een tussenkomst uit de ‘kas’ van 114,06 euro.   Graag nog deze oproep en jouw aandacht: Heb je een e-mailadres, signaleer ons dit. Zo krijg je niet enkel de zendingen maar ook de tussentijdse nieuwsjes, zoals de overlijdensberichten. Dit mag ook een e-mailadres zijn van kinderen en/of kleinkinderen. Spreek met hen af. Via een e-mailadres krijg je ook toegang tot Benefits @ Work: het aanbod van diverse kortingsvoorstellen. Wel is het dan nodig om te ons te melden dat je hiervoor interesse hebt. Verneem je het overlijden van een collega, aarzel dan niet ons dit onmiddellijk te melden. Vorig jaar hebben we de uitvaart van een tiental collega’s niet kunnen bijwonen door de laattijdige berichtgeving. Alle andere wijzigingen bijv. van adres, e-mailadres, telefoon,…kan je ons melden via ons centraal e-mailadres of via de post. Het volstaat niet dit enkel aan je KBC-kantoor te melden, zij geven dit niet door aan onze kring. En heb je vragen, suggesties, bemerkingen of welk idee ook: bezorg ze ons, hetzij aan een bestuurslid of via onze e-mail seniorenkbcbrussel@gmail.com of maak gebruik van onze website www.seniorenkbcbrussel.be en selecteer in de hoofding ‘Contact’. Namens alle bestuursleden dank ik iedereen voor het vertrouwen in jouw bestuursploeg en hopen jullie talrijk in 2019 te ontmoeten, en waarom niet op zondag  17 maart voor ons jaarlijks banket in Salons Waerboom. Jonas De Jonge
Terug Terug
(N)ieuw of (B)ijgewerkt
B Overlijdens B Overlijdens B Jaarkalender B Jaarkalender Terug Terug B Vertrek fietsen 7 mrt B Vertrek fietsen 7 mrt N Privacyverkl. SOFO N Privacyverkl. SOFO N Alb. Bowling 21 feb N Alb. Bowling 21 feb B Alb. Banket 17 mrt  B Alb. Banket 17 mrt