Verantwoordelijke : Chris François. 

chris52.francois@gmail.com  0485/43.24.72

WAT?

Naast de vele activiteiten, die gericht zijn op onze actieve en mobiele collega's, schenken wij als Seniorenclub KBC Brussel veel aandacht aan onze oudere en langdurig zieke leden die niet of niet meer kunnen deelnemen aan onze bijeenkomsten. Wij vinden het belangrijk dat we met al onze collega’s verbonden blijven in de Seniorenclub. 

 

HOE?

Onze Seniorenclub heeft een fantastische groep vrijwilligers die zich inzetten voor hun oudere en langdurig zieke collega's. Eens per jaar gaan zij op bezoek en wordt er gezorgd voor een kleine attentie, maar vooral voor een toffe babbel. Al de onkosten worden terugbetaald: het geschenk en de verplaatsingen, de telefoon- en parkeerkosten.

 

VOOR WIE?

Voor al onze leden en hun partners die ouder zijn dan 80 jaar en niet of niet meer deelnemen aan onze activiteiten, evenals voor onze langdurig zieken of hun partner, jonger dan 80 jaar, indien zij een bezoek wensen.

 

DOOR WIE?

Binnen onze Seniorenclub staat een unieke ploeg van bijna 70 vrijwilligers paraat. Zij gaan op bezoek bij een aantal ex-collega’s, voornamelijk in hun regio.  Ze kiezen zelf hoeveel bezoeken zij afleggen en bepalen zelf het tijdstip van hun bezoek. 

 

WERKING?

De werkgroep Ouderen- & Ziekenbezoekers wordt gecoördineerd door Chris François. Zij is te bereiken via e-mail chris52.francois@gmail.com of op telefoonnummer 0485.43.24.72.Chris bezorgt aan de bezoekers alle info over de te bezoeken leden per e-mail.

Jaarlijks wordt er een bijeenkomst voor de bezoekers georganiseerd.

 

OOK JIJ?

Ja, ook jij kan helpen als vrijwilliger. Wij verwelkomen je graag. Het aantal van onze groep “Te Bezoeken Leden” nadert de 300. Heb jij of je partner interesse om mee te werken in dit team, laat het ons weten.Een eenvoudig seintje naar Chris volstaat. Zelfs al is je tijd beperkt en kan je maar één bezoek per jaar afleggen, je bent van harte welkom.

 

Je kan ook helpen door te melden dat een collega ziek is: Ken je een collega of partner, lid van onze Seniorenclub, die langdurig of zwaar ziek is, meld het aan Chris. Nadien kan je zelf een bezoekje afleggen in naam van de Seniorenclub als je dat wenst. Indien niet, dan schakelen we een vrijwilliger van ons bezoekersteam in die zeker eens langs zal gaan.